Make your own free website on Tripod.com

JPS1.JPG (4877 bytes)
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH SETIU, TERENGGANU

22100 Bandar Permaisuri
Setiu Terengganu

Tel : 6099635
Email. : jpssetiu@waumail.com

II Pengenalan II Organisasi II Wawasan/Misi II Bahagian/Unit II Perkhidmatan II Fungsi II Perhubungan II